Jak się zmotywować do biegania?

by Maja Malinowska

Bardzo wielu biegaczy ponosi porażkę ze względu na niewielką motywację. Ten problem dotyczy sporej grupy nie tylko sportowców, ale osób związanych z innymi dziedzinami życia, np. twórców, aktorów. Niewystarczająca motywacja może skutecznie oddalić od nas cel, który na samym początku był na wyciągnięcie ręki.

W bieganiu składa się na to wiele czynników, chociażby niezachęcająca do wyjścia z domu pogoda. Mimo, że najlepsze rezultaty w bieganiu można osiągnąć właśnie jesienią i zimą, dla wielu początkujących mokra i chłodna pogoda jest odstraszająca. Istotne w znalezieniu motywacji jest wzorowanie się na innych biegaczach, którzy już osiągnęli jakieś sukcesy, nawet niewielkie.

Pomocne mogą okazać się również aplikacje pomiarowe, w których bardzo często możemy stawiać sobie cele – mniejsze i większe. Jednak największy krok w znalezieniu motywacji musimy dokonać we własnej psychice, gdyż to właśnie tutaj powstają wszelkie ograniczenia i wymówki, które oddalają nas od osiągnięcia wyznaczonego celu.

Przeczytaj również